whatsapp icon
grafik tasarim

Grafik Tasarım

Tipografik matbaacılıktan gelen baba mesleğinde uzun bir süre daimi olarak emek verdim. 2007’de İstanbul’a taşınmamız iş hayatına da tam anlamıyla girişim oldu. Babamın matbaasında çalışma sürecimde aldığım matbaa ve grafik temelleri profesyonel iş hayatımda önümü açan en büyük etken olmuştur. Devam eden yıllarda matbaa firmaları ve ardından gelen reklam ajanları tecrübelerim bu alandaki yeteneklerimin gelişmesiyle devam etti.

Grafik tasarımın sadece ilgili programların öğrenilmesiyle yapılamayacak, işin en temeline inilmesi gerektiği bilinciyle bu mesleğe yaklaşmak gereklidir diye düşünüyorum. Grafik tasarım, renk bilgisi, renklerin verdiği duyguların doğru kullanılması, bir düşüncenin görselleştirilerek anlatılması yeteneği ile birlikte yapılabileceği gibi matbaacılık tekniklerinin de iyi bilinmesiyle ancak profesyonelliğe ulaşabilir.

Yıllar boyu çekirdekten yetişme bir grafik tasarımcı olarak birçok çalışmaya imza attım. Logo Tasarımı, Kurumsal Kimlik Tasarımı, Katalog, Broşür ve daha bir çok grafik tasarım işlerinizle ilgili sizlere profesyonel hizmet verebilirim.